Disclaimer
48 uur eerder reageren? Neem een Early bird account!

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website Stuworld.nl. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud. Wij doen onze uiterste inspanningen in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stuworld aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Stuworld kan geen garanties afgeven aangaande de termijn waarbinnen verzoeken, vragen en reacties (bijvoorbeeld met betrekking tot woonruimte) door derde partijen (bijvoorbeeld verhuurders) worden beantwoord.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen onze uiterste inspanningen om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stuworld of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stuworld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stuworld.

Waarom StuWorld?

Professioneel
beheer & expertise

Gratis
huren & verhuren

Exclusief & gecontroleerd
woningaanbod