Privacy statement

Privacy statement

Stuworld.nl en alle websites die hiervan zijn afgeleid, vallen onder Stuworld B.V. Voor Stuworld is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van Stuworld.nl en haar dochtersites van groot belang.

Persoonsgegevens

Bij het nastreven van een zo goed mogelijke dienstverlening legt Stuworld gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Stuworld.nl en haar dochtersites, alsmede door andere bedrijfsonderdelen van Stuworld B.V. Stuworld gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • Voor jou een interessant woningaanbod te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden
  • Verhuurders van woonruimte in contact te brengen Stuworld leden
  • Service te kunnen verlenen wanneer je die bij het gebruik van Stuworld en zijn websites nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten)
  • Gebruikers (telefonisch en per e-mail) op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Stuworld en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Stuworld B.V., in het bijzonder voor de doelgroep studenten. Indien bij het afnemen van deze producten en/of diensten derden worden ingeschakeld, zullen om deze reden de persoonsgegevens ook aan die derden worden verstrekt.

Wijzigen en uitschrijven

Wens je je gegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen? Om je gegevens te wijzigen dien je in te loggen op je persoonlijke pagina. Wil je dat Stuworld je gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dien hiertoe dan een gratis verzoek in per email. Je kunt je zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Beveiliging gegevens

Stuworld maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij zijn van mening dat de beveiliging van Stuworld van bovengemiddeld niveau is én blijft. Onze professionele partners en IT-experts staan hier garant voor.

Surfgedrag

Op Stuworld.nl en gerelateerde sites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat Stuworld zijn dienstverlening kan blijven verbeteren. Stuworld maakt bij het aanbieden van de diensten op zijn websites gebruik van (tijdelijke) cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden bijgehouden.

Aansprakelijkheid

Stuworld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website Stuworld.nl. Evenmin is Stuworld verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Stuworld is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website verwijderen.

Stuworld.nl bevat links naar andere internetsites. Stuworld is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt binnen de sites die vallen onder Stuworld.

De veiligheid van gegevens die online worden verzonden, kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij spannen ons er voor in jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wijzigingen

Stuworld behoudt zich het recht voor om zonder bericht wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Check daarom regelmatig het Privacy statement voor een update van het privacy beleid van Stuworld.nl.

Vragen en verzoeken

Indien je vragen of verzoeken hebt aangaande het privacy beleid van Stuworld, inschrijving of ervaringen met de website, neem dan contact met ons op.

Waarom StuWorld?

Professioneel
beheer & expertise

Gratis
huren & verhuren

Exclusief & gecontroleerd
woningaanbod